Οικονομικα στοιχεια

Ισολογισμος 2014

pdf

 

 

 

 

 

isologismos_smartaudio_2014

Ισολογισμος 2015

pdf

 

 

 

 

 

isologismos_2015

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η κεφαλαιακή εισφορά της εταιρίας είναι μετρητά
Στοιχεία Εταίρων : ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Χιλής 25
55132 – Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 805627